MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ

Για Εκπαιδευτικούς Φορείς | Εταιρικές Εκπαιδεύσεις

01/01/0001 00:00:00

Τα ολοκληρωμένα προγράμματα εκμάθησης Αγγλικών Online της Q-English μπορούν να αποτελέσουν την ιδανική λύση για Εκπαιδευτικούς Φορείς και για τις Eταιρείες που θέλουν να εκπαιδεύσουν πλήρως τους εργαζόμενους τους.
Τα Kέντρα Ξένων Γλωσσών ή και οι Εκπαιδευτικοί Φορείς εκμεταλλευόμενοι το Q-English μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές τους ένα επιπλέον υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ευχάριστη και αποτελεσματική εκμάθηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα αλλά και συνδυαστικά μαζί με το μάθημα σε τάξη.
Επιπλέον οι Eταιρείες είναι πλέον σε θέση να προετοιμάσουν και να καταρτίσουν τους εργαζόμενους τους με τον πιο ευέλικτο και οικονομικό τρόπο έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικοί και καταρτισμένοι.

Δείτε ποια είναι τα οφέλη για τους Εκπαιδευτικούς Φορείς και τις Εταιρείες:

Οnline Σύστημα Διαχείρισης | Learning Management System (LMS) από το οποίο μπορεί να ελεγχθεί η πρόοδος των εκπαιδευομένων και να ανατεθούν στον καθένα ασκήσεις και διαστηριότητες
Σύστημα αναγνώρισης της φωνής για απεριόριστη πρακτική εξάσκηση της ομιλίας
Εκπαιδευτική και Τεχνική Υποστήριξη
Οnline Σύστημα Αυτόματης διόρθωσης όλων των δραστηριοτήτων
Δυνατότητα να δουλεύει ο εκπαιδευόμενος από οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet
Μεγάλη ποικιλία θεμάτων
Δυνατότητα να δουλεύει ο εκπαιδευόμενος με τους δικούς του ρυθμούς και καθοδηγούμενος από εκπαιδευτή


Η Νέα Εκπαιδευτική Προσέγγιση του Q-English


Τα ολοκληρωμένα συστήματα εκμάθησης Αγγλικών Winnie's World, English Academy, English for Sucess, Scholar, Master και Business είναι φιλικά προς τον χρήστη και αποτελεσματικά διότι βασίζονται στα πιο πρόσφατα αποτελέσματα παιδαγωγικών ερευνών.

Κάθε άσκηση και δραστηριότητα έχει δημιουργηθεί για να ταιριάζει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους. Η μέθοδος προσέγγισης των μαθημάτων ανταποκρίνεται στα διεθνή και κοινώς αποδεκτά πρότυπα και γίνεται συνεχώς ανανέωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού.

Δείτε κάποια από τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων:

 • Επικοινωνιακή Μέθοδος
  Τα μαθήματα επικεντρώνονται στους αυθεντικούς και καθημερινούς διαλόγους, που είναι και ο τελικός στόχος κάθε εκπαιδευόμενου. Με την συγκεκριμένη προσέγγιση ο εκπαιδευόμενος αποκτά όλες τις γλωσσικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για να επικοινωνεί άπταιστα στα Αγγλικά.

 • Εκμάθηση που βασίζεται σε θεματικούς άξονες
  Κάθε ενότητα περιέχει ένα συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν μέσα σε αυτή άφθονο λεξιλόγιο, φράσεις αλλά και γραμματικά φαινόμενα που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτός είναι ο τρόπος που αφομοιώνουμε τις πρώτες μας λέξεις της μητρικής μας γλώσσας, σύμφωνα με μελέτες. Συνεπώς, έτσι μαθαίνουμε πιο γρήγορα, πιο εύκολα και οι νέες γνώσεις μένουν αποτυπωμένες στον εγκέφαλό μας για μεγαλύτερο διάστημα. Ακούγοντας ηχητικά αποσπάσματα, βλέποντας βίντεο ή διαβάζοντας ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να μαντεύει άγνωστο λεξιλόγιο και να αποκτά έτσι νέες γλωσσικές ικανότητες. 

 • Εργασίες – Ασκήσεις
  Μαθαίνουμε στην πράξη. Κάθε ενότητα περιέχει μεγάλο αριθμό διαδραστικών ασκήσεων με δυνατότητα να τις «κατεβάσει» και στον υπολογιστή του ο εκπαιδευόμενος.

 • Παράλληλη εξάσκηση όλων των εκπαιδευτικών τομέων
  Κατά την διάρκεια των μαθημάτων γίνεται εξάσκηση συγχρόνως και στον προφορικό και στον γραπτό λόγο, και στο λεξιλόγιο και στην γραμματική.

 • Αυτόνομη εκμάθηση
  Ο εκπαιδευόμενος έχει την δυνατότητα να κάνει μαθήματα με τους δικούς του ρυθμούς, να εργαστεί τελείως αυτόνομα και να ζητήσει βοήθεια-υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.

 • Τελευταίας τεχνολογίας εκπαιδευτικά μέσα
  Το εκπαιδευτικό υλικό και τα τεχνολογικά πολυμέσα που θα συναντήσει κανείς είναι ότι νεότερο τεχνολογικά υπάρχει στον εκπαιδευτικό τομέα.

 • Παιδαγωγικά εργαλεία
  Τα προγράμματα περιέχουν παιδαγωγικά εργαλεία που παρέχουν στους εκπαιδευόμενους ορισμούς, επεξηγήσεις, μεταφράσεις, παραδείγματα, κανόνες γραμματικής ή συντακτικού. Σαν αποτέλεσμα ο χρήστης αποκτά νέες δεξιότητες στην ανάγνωση, την γραφή, την ομιλία και την κατανόηση της ομιλίας.

 • Παρακολούθηση της προόδου
  Τα αποτελέσματα από όλες τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες αποθηκεύονται έτσι ώστε να μπορεί κάποιος ανά πάσα στιγμή να ελέγξει ποια είναι η πρόοδος του.

 • Εξοικείωση με την Αγγλική κουλτούρα
  Μέσω των θεμάτων του υλικού δίνεται η δυνατότητα ο εκπαιδευόμενος να έρθει σε επαφή με την κουλτούρα και των νοοτροπία των Άγγλων και να την κατανοήσει πλήρως.

 • Επαφή με την σωστή χρήση της γλώσσας
  Οι ομιλητές στα βίντεο και στα ηχητικά αποσπάσματα είναι άνθρωποι που έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική. Αυτό βοηθά τον εκπαιδευόμενο να αφομοιώνει την σωστή χρήση της αγγλικής γλώσσας.