Προσφορά έως 28/02 | Μάθε τώρα Γαλλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά Online μόνο με 39€ ετησίως!
MENU CLOSE
LANGUAGE

Privacy

01/01/0001 00:00:00

PERSONAL DATA

A prerequisite for trading on our online store with prospective customers is that they provide some personal data. When a customer places an info their full name, delivery address, telephone number of a land line (or any other known telephone number), e-mail, and in case payment will be made with a credit card, the number and expiration date of the card, will be required. This information will in no way be disclosed, transferred, or sold to a third party unless imposed by a Public Authority (court, etc.).

The relevant customer data will be notified to the responsible bank (e.g. credit card number and expiration date) in info to complete the transaction of the infoed products. After the transaction is completed, the information is DELETED from the company’s database ensuring an even higher level of security.