Μάθε τώρα Γαλλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά Online μόνο με 39€ ετησίως!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ

Winnie's World

Ένα συναρπαστικό ταξίδι εκμάθησης Αγγλικών!
Για
παιδιά 4 ετών και άνω. 

Winnie's World | Προσφορά για περιορισμένες εγγραφές!


Αποκτήστε 12μηνη συνδρομή και στα 2 επίπεδα με 48€!

Το Winnie's World διδάσκει αγγλικά για παιδιά και αναπτύσσει δεξιότητες μέσω ενός συναρπαστικού, προσεκτικά σχεδιασμένου Online προγράμματος. Βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν σωστά βασικές γνώσεις Αγγλικών. 

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη Online λύση και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών εργαλείων που βοηθά τα παιδιά να μεταβούν ομαλά από το επίπεδο αρχαρίων στο επίπεδο στοιχειώδους γνώσης. 

Το Winnie's World απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που δεν έχουν μάθει ακόμη να διαβάζουν αλλά μπορούν κάλλιστα να αρχίσουν να μαθαίνουν Αγγλικά. Επιπλέον, βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως ανάγνωση και γραφή μέσα από δραστηριότητες ανάπτυξης κριτικής ικανότητας.


Δείτε εικόνες από την εκπαιδευτική πλατφόρμα εδώ:

Τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πλατφόρμας:
Αναπτύσσει βασικές γλωσσικές δεξιότητες – κατανόηση, ομιλία, ανάγνωση, γραφή
Λεξιλόγιο με περισσότερες από 500 λέξεις και βοήθεια στα Ελληνικά
Σύστημα αναγνώρισης της φωνής, για βελτίωση της ομιλίας και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στα Αγγλικά
Δραστηριότητες γραμματικής διαμορφωμένες σαν να πρόκειται για παιχνίδι 
Σύστημα αυτόματης διόρθωσης όλων των ασκήσεων
Εργαλείο Προόδου, όπου αξιολογείται γενικά και ειδικά η πρόοδος του μαθητή
Πρόσθετα Εκπαιδευτικά Εργαλεία που βοηθούν στην αφομοίωση
Δυνατότητα χρήσης και από Tablet ή iPad
Προετοιμασία για τo πτυχίοo YLE (Young learners English Test) 
του Cambridge


Πιστοποίηση 
Αφού ολοκληρώσει ένα παιδί τα μαθήματα στη πλατφόρμα του Winnie's World έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και την αυτοπεποίθηση για να εξεταστεί για την επίσημη πιστοποίηση YLE Cambridge.

Η ενεργοποίηση της ετήσιας συνδρομής μπορεί να γίνει μέχρι 30/10/2018 με την πρώτη σας είσοδο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα!
Δυνατότητα για δωδεκάμηνη ανανέωση προαιρετικά με το ίδιο κόστος. 

Winnie's World

Ένα συναρπαστικό ταξίδι εκμάθησης Αγγλικών!
Για
παιδιά 4 ετών και άνω.