Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά Online με 39€ το εξάμηνο!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ
  • Scholar

    Η μοναδική ολοκληρωμένη μέθοδος Εκμάθησης Αγγλικών μέσω Διαδικτύου από επίπεδο Αρχάριο μέχρι και Προχωρημένο!

Πιστοποίηση Αγγλικών

01/01/0001 00:00:00

Για πολλούς μαθητές η πιστοποίηση στα αγγλικά είναι απαραίτητη, και για το λόγο αυτό το Q-English παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για την εξέταση του TOEIC, του F.C.E. (Lower) και του  Advanced.

Λόγω της πληρότητας της ύλης του, οδηγεί το μαθητή στην απόκτηση του διπλώματος στα αγγλικά είτε χρησιμοποιεί αποκλειστικά το Q-English ως μέθοδο εκμάθησης είτε το χρηιμοποιεί συνδυαστικά με κάποια άλλη μέθοδο, π.χ. μαθήματα σε τάξη. 

Επίπεδα Q English ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ALTE Council of Europe UCLES Michigan KPG HAU TOEIC IELTS TOEFL (Paper/Computer)
Starter, Levels 1, 2, 3

1

2

A1

A2

FLYERS

KET

60 - 65%   BCCE 500-600 3,0 - 4,5 460 / 140
Levels 4, 5, 6, 7 3

B1

B2

PET

FCA

70 - 75%

Β1

Β2

  700-750 5,0 - 5,5 425 / 180
Levels 8 και 9 4 C1 CAE 80 - 85% Γ1 ALCE 800-825 6,0 - 6,5 550 / 230