Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά Online με 39€ το εξάμηνο!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ
  • Scholar

    Η μοναδική ολοκληρωμένη μέθοδος Εκμάθησης Αγγλικών μέσω Διαδικτύου από επίπεδο Αρχάριο μέχρι και Προχωρημένο!

Τα 3 Επίπεδα της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας

01/01/0001 00:00:00
Βασικό Επίπεδο | Beginner (Starter, Levels 1, 2, 3)

Περιλαμβάνει πάνω από 400 ώρες περιεχομένου για αρχάριους μαθητές καθώς και μαθητές με βασικές γνώσεις. Με την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιήσεις σύμφωνες με τα πρότυπα TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), A1 και Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του βασικού επιπέδου είναι οι:

Αναγνώριση κύριων μερών του λόγου
•Κατανόηση του βασικού νοήματος ενός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος
•Ερμηνεία κειμένων με χρήση καθημερινής γλώσσας
•Διατύπωση συναισθημάτων και επιθυμιών
•Συμμετοχή σε συζητήσεις που αφορούν γνωστά θέματα
•Περιγραφή εμπειριών και γεγονότων
•Αφήγηση ιστοριών
•Σύνταξη σύντομων κειμένων ή επιστολών που αφορούν γνωστά θέματα


Μεσαίο Επίπεδο | Intermediate (Levels 4, 5, 6)

Περιλαμβάνει πάνω από 200 ώρες περιεχομένου που έχει σχεδιαστεί για μαθητές μέσου επιπέδου. Με την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιήσεις σύμφωνες με τα πρότυπα TESOL, Β1 και B2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μεσαίου επιπέδου είναι οι:
•Κατανόηση εκτενών συζητήσεων και διαλέξεων
•Ικανότητα παρακολούθησης των διαλόγων στις ταινίες και τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων
•Ανάγνωση άρθρων εφημερίδων και περιοδικών
•Επικοινωνία με ευφράδεια λόγου και αυθορμητισμό με άτομα που με μητρική γλώσσα την Αγγλική
•Ενεργή συμμετοχή σε συζητήσεις και διατύπωση απόψεων
•Εξήγηση μιας άποψης, παράθεση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων
•Σύνταξη ενός ξεκάθαρου, λεπτομερούς κειμένου, δοκιμίου ή έκθεσης προτάσεων και απόψεων
•Σύνταξη εκτενών προσωπικών επιστολών


Προχωρημένο επίπεδο | Advanced (Levels 7, 8, 9)

Περιλαμβάνει πάνω από 200 ώρες περιεχομένου που έχει σχεδιαστεί για προχωρημένους μαθητές. Με την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιήσεις σύμφωνες με τα πρότυπα TESOL και C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προχωρημένου επιπέδου είναι οι:
•Κατανόηση εκτενούς λόγου ακόμα και όταν αυτός δεν έχει σαφή δομή
•Ανάγνωση και ερμηνεία εκτενών και πολύπλοκων κειμένων
•Διατύπωση ιδεών και απόψεων με ευφράδεια λόγου και αυθορμητισμό, στα πλαίσια μιας συζήτησης
•Αποτελεσματική χρήση της γλώσσας για κοινωνικούς σκοπούς
•Παρουσίαση ξεκάθαρων, λεπτομερών περιγραφών πολύπλοκων θεμάτων και οργάνωση των ιδεών
•Σύνταξη πολύπλοκων ιδεών και απόψεων, χρησιμοποιώντας ξεκάθαρο και καλά δομημένο κείμενο
•Σύνταξη εγγράφων σε μια ποικιλία από στυλ, ανάλογα με το κοινό στο οποίο στοχεύουμε