Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά Online με 39€ το εξάμηνο!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ
  • Scholar

    Η μοναδική ολοκληρωμένη μέθοδος Εκμάθησης Αγγλικών μέσω Διαδικτύου από επίπεδο Αρχάριο μέχρι και Προχωρημένο!

Τα μαθήματα μου | Ασκήσεις | Δραστηριότητες

01/01/0001 00:00:00

Επίπεδα

Η πλατφόρμα εκμάθησης χωρίζεται σε επίπεδα.
Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση εξαρχής σε όλα τα επίπεδα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί με το drop-down μενού στο πάνω μέρος των ενοτήτων και των μαθημάτων.
Ανά πάσα στιγμή ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει την πρόοδο του κάνοντας κλίκ στο κουμπί της Σύντομης Προόδου στην κορυφή κάθε σελίδας.

Ενότητες
Εφόσον έχει γίνει επιλογή επιπέδου γίνεται επιλογή και ενότητας.  Περνώντας με το ποντίκι πάνω από τις ενότητες εμφανίζεται η περιγραφή των ενοτήτων. Για να επιλέξετε μια ενότητα πατάτε το αντίστοιχο κουμπί.
Κάθε ενότητα έχει δείκτες προόδου, οι οποίοι δείχνουν ποιες δραστηριότητες είναι ολοκληρωμένες και ποιες είναι σε εξέλιξη.
Μαθήματα
Κάθε ενότητα αποτελείται από μια σειρά μαθημάτων. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό (ηχητικό απόσπασμα, βίντεο, κείμενο) και σχετικές διαδραστικές ασκήσεις-δραστηριότητες.
Επιλέγοντας ένα μάθημα από την λίστα μπορείτε να δείτε την περιγραφή του μαθήματος, περισσότερες πληροφορίες για την πρόοδο σας και για τα αποτελέσματα των ασκήσεων σας.
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει την πρόοδο του μέσω της σύντομης περιγραφής ή να κάνει λήψη του αρχείου αναφοράς μόνο με ένα κλικ.

Ασκήσεις - Δραστηριότητες 
Πριν από κάθε άσκηση υπάρχει η εκφώνηση, η οποία βοηθάει πολύ τον εκπαιδευόμενο. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διαβάσει ή να ακούσει το εκπαιδευτικό υλικό με προσοχή προκειμένου να είναι σε θέση να συμπληρώσει μετέπειτα την άσκηση. Απεριόριστη δυνατότητα αναπαραγωγής του υλικού και συμπλήρωσης της άσκησης (απαλοιφή και νέα διόρθωση).
Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα εμφάνισης ή απόκρυψης του κειμένου που ακούγεται στο βίντεο.
Κάτω από κάθε άσκηση υπάρχει μια μπάρα, η οποία σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις ασκήσεις της ενότητας αλλά και στα αποτελέσματα όλων των ασκήσεων.
Τεστ Δεξιοτήτων

Υπάρχει ένα τεστ αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε επιπέδου.
Ο εκπαιδευόμενος έχει την δυνατότητα να το κάνει μόνο μια φορά.

Γραμμή εργαλείων
Η Γραμμή Εργαλείων αποτελείται από όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τα μαθήματα.
Εργαστήρι Ασκήσεων     
Δυνατότητα λήψης αρχείου με όλες τις ασκήσεις και δραστηριότητες της κάθε ενότητας.  
Στοχευμένες λέξεις
Κάθε ενότητα επικεντρώνεται σε κάποιες βασικές λέξεις. Με το συγκεκριμένο εργαλείο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει την ερμηνεία τους, να κάνει εκτυπώσεις αλλά και να κάνει απεριόριστη πρακτική εξάσκηση στην προφορά τους.  
Εργαλεία Εκμάθησης
Εδώ θα βρείτε όλα τα επιπλέον εργαλεία της πλατφόρμας: Speak2me, The Studio, Λεξικό και Γραμματική.
Κάνε μια ερώτηση
Σε αυτό το σημείο σας δίνεται η δυνατότητα να διατυπώσετε και να στείλετε οποιασδήποτε φύσης ερώτημα με σκοπό να λάβετε την σχετική απάντηση.
Βοήθεια
Λήψη βοήθειας για οτιδήποτε προκύψει με το πρόγραμμα.