Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά Online με 39€ το εξάμηνο!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ
 • Scholar

  Η μοναδική ολοκληρωμένη μέθοδος Εκμάθησης Αγγλικών μέσω Διαδικτύου από επίπεδο Αρχάριο μέχρι και Προχωρημένο!

Τι είναι το Scholar

01/01/0001 00:00:00

Το Scholar -αποτελεί την ιδανική λύση για την εκμάθηση Αγγλικών μέσω ίντερνετ. Έχει σχεδιαστεί με μια σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση. Οι δημιουργοί του έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν τις online δραστηριότητες, την επικοινωνία και την διαδραστικότητα στα παραδοσιακά γνωρίσματα της εκμάθησης. Αποτελείται από μια σειρά εξαιρετικών και απαραίτητων εργαλείων εκμάθησης και αυτό-αξιολόγησης.Το Q-English είναι ευέλικτο και απαραίτητο για όλους όσους θέλουν να μάθουν Αγγλικά με τον δικό τους ρυθμό.

Σε ποιους απευθύνεται
Είναι κατάλληλο για ενήλικες και για μαθητές άνω των 12 ετών. Καλύπτει όλα τα επίπεδα από Αρχάριο έως και Προχωρημένο. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εκμάθησης ανεξαρτήτως ηλικίας και γνώσεων Αγγλικών διότι περιέχει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για να επιλέξετε. Δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν μαθήματα από τον χώρο τους, με τον δικό τους ρυθμό και να αξιολογούν τον εαυτό τους μέσα από μια σειρά διασκεδαστικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων.

Σε τι επίπεδο φτάνουν οι χρήστες
Αν ολοκληρωθούν με επιτυχία όλα τα επίπεδα, οι γνώσεις που αποκτά ο χρήστης είναι επιπέδου Advanced (C2).


Χαρακτηριστικά

 • Πάνω από 3,000 δραστηριότητες σε μαθήματα διάρκειας άνω των 900 ωρών
 • Διδάσκει Αγγλικά σε χρήστες από επίπεδο Αρχάριο έως και Προχωρημένο (Advanced)
 • Εργαλεία εξάσκησης προφορικού λόγου, Speak2me και The Studio, τα οποία δίνουν στο χρήστη δυνατότητα για απεριόριστη εξάσκηση στον προφορικό λόγο μέσω ενός ειδικού συστήματος αναγνώρισης της φωνής που κάνει και την διόρθωση
 • Δυνατότητα ο χρήστης να δουλεύει με το δικό του ρυθμό και να μελετά ανεξάρτητα, επιτυγχάνοντας το στόχο που ο ίδιος θέτει
 • Online Τεστ Κατάταξης Επιπέδου
 • Πληροί τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
 • Άμεση ανταπόκριση και διόρθωση κατά την διάρκεια όλων των μαθημάτων


Γιατί ξεχωρίζει

 • Διότι περιέχει σύστημα αναγνώρισης της φωνής για διόρθωση και εξάσκηση του προφορικού λόγου
 • Διότι ο χρήστης μπορεί να κάνει μαθήματα από οποιονδήποτε υπολογιστή αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο ίντερνετ
 • Διότι έχει πολλά υποστηρικτικά εργαλεία εκμάθησης
 • Διότι δουλεύει με όλους τους Browsers
 • Διότι παρακολουθεί την πρόοδο σας και σας παρέχει λεπτομερή αναφορά προόδου


Ζητήστε τώρα ένα Demo