Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά ή Πορτογαλικά Online!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ

Για Εταιρίες

01/01/0001 00:00:00
Τα ολοκληρωμένα Online προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών της Q-English μπορούν να αποτελέσουν την ιδανική λύση για τις Eταιρείες που θέλουν να εκπαιδεύσουν πλήρως τους εργαζόμενους τους.
Οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα να παρέχουν στους εργαζόμενους τους ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό να τους προετοιμάσει και να τους καταρτίσει με τον πιο ευέλικτο και οικονομικό τρόπο έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί από την εταιρία ELL Technologies, που εδρεύει στο Τορόντο του Καναδά. Η ELL Technologies έχει παρουσία σε 35 χώρες σε όλο τον κόσμο, πάνω από 3,5 εκατ. χρήστες παγκοσμίως και παραπάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον εκπαιδευτικό τομέα. Τα προγράμματα της έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους με πιστοποιημένες ακαδημαϊκές  και παιδαγωγικές γνώσεις που συνεχώς ενημερώνονται και εκπαιδεύονται. Με την ακαδημαϊκή και τεχνολογική της εμπειρία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει από το 1993 στο χώρο και να κάνει σημαντική της παρουσία της σε πολλές χώρες. Οι συνολικές ώρες μαθημάτων όλων των προγραμμάτων της ξεπερνούν τις 2000. 

Δείτε ποια είναι τα οφέλη για τις Εταιρείες:

  • Οnline Σύστημα Διαχείρισης | Learning Management System (LMS) από το οποίο μπορεί να ελεγχθεί η πρόοδος των εκπαιδευομένων και να ανατεθούν στον καθένα ασκήσεις και διαστηριότητες
  • Οnline Σύστημα Αυτόματης διόρθωσης όλων των δραστηριοτήτων και Αυτοαξιολόγησης 
  • Δυνατότητα να μαθαίνει ο εκπαιδευόμενος με τους δικούς του ρυθμούς από οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet 

Η Νέα Εκπαιδευτική Προσέγγιση


Τα ολοκληρωμένα συστήματα εκμάθησης Αγγλικών English for Success, Master και Business και τα εκπαιδευτικά προγράμματα Spanish, French, Portuguese είναι φιλικά προς τον χρήστη και αποτελεσματικά διότι βασίζονται στα πιο πρόσφατα αποτελέσματα παιδαγωγικών ερευνών.

Κάθε άσκηση και δραστηριότητα έχει δημιουργηθεί για να ταιριάζει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους. Η μέθοδος προσέγγισης των μαθημάτων ανταποκρίνεται στα διεθνή και κοινώς αποδεκτά πρότυπα και γίνεται συνεχώς ανανέωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού.

Δείτε τα βασικά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων:
Τρόποι Συνεργασίας:

Α) Αυτόνομη Χρήση 

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα και κάνει μαθήματα αυτόνομα και ανεξάρτητα τελείως. 

Β) Χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης
(LMS – Learning Management System)

Δημιουργία εξατομικευμένης πλατφόρμας για την εκάστοτε εταιρία με δυνατότητα εισαγωγής επωνυμίας, λογότυπου και εταιρικών χρωμάτων.
Δυνατότητα για ολοκληρωμένη παρακολούθηση των χρηστών από τον υπεύθυνο του τμήματος προσωπικού.