Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά ή Πορτογαλικά Online!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ

Institutions

01/01/0001 00:00:00
Τα ολοκληρωμένα Online προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών της Q-English μπορούν να αποτελέσουν την ιδανική λύση για Εκπαιδευτικούς Φορείς, Νηπιαγωγεία και Σχολεία. 
Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή και οι Εκπαιδευτικοί Φορείς εκμεταλλευόμενοι το Q-English μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές τους ένα επιπλέον υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ευχάριστη και αποτελεσματική εκμάθηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα αλλά και συνδυαστικά μαζί με το μάθημα σε τάξη. 

Επιπλέον, τα ίδια προγράμματα μπορούν να αποτελέσουν την ιδανική λύση για τις Eταιρείες που θέλουν να εκπαιδεύσουν πλήρως τους εργαζόμενους τους.
Οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα να παρέχουν στους εργαζόμενους τους ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό να τους προετοιμάσει και να τους καταρτίσει με τον πιο ευέλικτο και οικονομικό τρόπο έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί από την εταιρία ELLTechnologies, που εδρεύει στον Καναδά. Η ELL Technologies έχει παρουσία σε 35 χώρες σε όλο τον κόσμο, περισσότερους από 3,5 εκατ. χρήστες παγκοσμίως και παραπάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον εκπαιδευτικό τομέα. Τα προγράμματα της έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους με πιστοποιημένες ακαδημαϊκές  και παιδαγωγικές γνώσεις που συνεχώς ενημερώνονται και εκπαιδεύονται. Με την ακαδημαϊκή και τεχνολογική της εμπειρία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει από το 1993 στο χώρο και να κάνει σημαντική της παρουσία της σε πολλές χώρες. Οι συνολικές ώρες μαθημάτων όλων των προγραμμάτων της ξεπερνούν τις 2000. 

Δείτε ποια είναι τα οφέλη για Φορείς - Εταιρίες:

Οnline Σύστημα Διαχείρισης | Learning Management System (LMS) από το οποίο μπορεί να ελεγχθεί η πρόοδος των εκπαιδευομένων και να ανατεθούν στον καθένα ασκήσεις και δραστηριότητες
Σύστημα αναγνώρισης της φωνής για απεριόριστη πρακτική εξάσκηση της ομιλίας
Εκπαιδευτική και Τεχνική Υποστήριξη
Οnline Σύστημα Αυτόματης διόρθωσης όλων των δραστηριοτήτων
Δυνατότητα να δουλεύει ο εκπαιδευόμενος από οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet
Μεγάλη ποικιλία θεμάτων
Δυνατότητα να μαθαίνει ο εκπαιδευόμενος με τους δικούς του ρυθμούς και καθοδηγούμενος από εκπαιδευτή


Η Νέα Εκπαιδευτική Προσέγγιση


Τα ολοκληρωμένα συστήματα εκμάθησης Αγγλικών Winnie's World, English for Success, Master και Business και τα εκπαιδευτικά προγράμματα Spanish, French, Portuguese είναι φιλικά προς τον χρήστη και αποτελεσματικά διότι βασίζονται στα πιο πρόσφατα αποτελέσματα παιδαγωγικών ερευνών.

Κάθε άσκηση και δραστηριότητα έχει δημιουργηθεί για να ταιριάζει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους. Η μέθοδος προσέγγισης των μαθημάτων ανταποκρίνεται στα διεθνή και κοινώς αποδεκτά πρότυπα και γίνεται συνεχώς ανανέωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού.

Δείτε κάποια από τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων:

Τρόποι Συνεργασίας:

Α) Αυτόνομη Χρήση από τον εκπαιδευόμενο
Ο μαθητής επιλέγει το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα. 

Β) Χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης
(LMS – Learning Management System)

Δημιουργία εξατομικευμένης πλατφόρμας για τον εκάστοτε εκπαιδευτικό φορέα με δυνατότητα εισαγωγής επωνυμίας, λογότυπου και εταιρικών χρωμάτων του φορέα.

Χαρακτηριστικά πλατφόρμας (LMS - Learning Management System):
1. Δημιουργία μοναδικού κωδικού ανά μαθητή διάρκειας 12 μηνών.
2. Online επικοινωνία μαθητών με τον εκπαιδευτικό με μηνύματα (message center)
3. Δυνατότητα συνεχόμενης παρακολούθησης της προόδου του κάθε μαθητή.
4. Δυνατότητα ανάθεσης εργασιών, ασκήσεων μέσα από την πλατφόρμα (LMS).
5. Έκδοση ατομικής αναφοράς προόδου (Student Report) οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
6. Χρονικό περιθώριο ανάθεσης των αδειών: 12 μήνες
7. Χρονικό περιθώριο ενεργοποίησης των αδειών: 12 μήνες
8. Τεχνική υποστήριξη του φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά εντός 24 ωρών και από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 – 18.00.