Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά Online από 44€ Ετησίως!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ
  • English for Success

    Η Νο 1 Πλατφόρμα Εξατομικευμένης Εκμάθησης Αγγλικών Online!

Πιστοποίηση Αγγλικών

01/01/0001 00:00:00

Δείτε παρακάτω ποια είναι τα επίπεδα που καλύπτει το English for Success και για ποιες πιστοποιήσεις μπορεί να προετοιμάσει τους χρήστες:
Οι χρήστες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία όλα τα επίπεδα του προγράμματος θα έχουν αποκτήσει γνώσεις μέχρι και επιπέδου Β2.3 και θα είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για οποιαδήποτε πιστοποίηση επιθυμούν μέχρι και για το συγκεκριμένο επίπεδο.