Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά Online από 44€ Ετησίως!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ
  • Business

    Αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε στα Αγγλικά!
    Γίνετε ανταγωνιστικοί στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον!

Πιστοποίηση Αγγλικών

01/01/0001 00:00:00
Το Business απευθύνεται σε χρήστες που θέλουν να φτάσουν γρήγορα από το ενδιάμεσο επίπεδο στο ανεπτυγμένο επίπεδο ενδιάμεσης εκπαίδευσης (B1-B2). Με αυτό το μάθημα, θα τελειοποιήσετε την επιχειρηματική σας ικανότητα στα Αγγλικά εξερευνώντας αυθεντικές επιχειρηματικές καταστάσεις πραγματικής ζωής, όπως συνεντεύξεις, συναντήσεις, συζητήσεις, προτάσεις και σενάρια αντιμετώπισης προβλημάτων.

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση των μαθημάτων θα έχετε αποκτήσει όλες τις γνώσεις που σας είναι απαραίτητες για να δώσετε εξετάσεις και να επιτύχετε για την πιστοποίηση Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage):