Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά ή Πορτογαλικά Online!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ

Πιστοποίηση Γαλλικών

01/01/0001 00:00:00

Δείτε παρακάτω ποια είναι τα επίπεδα που καλύπτει το French for Success και για ποιες πιστοποιήσεις μπορεί να προετοιμάσει τους χρήστες:

  • Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ΚΠΓ Α2 - Βασική γνώση της ξένης γλώσσας
Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εναρμονίζονται πλήρως με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  • DELF A2 - Ανεξάρτητος χρήστης
Το πτυχίο γαλλικών Delf A2 πιστοποιεί την καλή γνώση του σπουδαστή στη γλώσσα. Πρόκειται δηλαδή για την ικανότητα κατανόησης κειμένων κοινωνικού προβληματισμού και προφορικής και γραπτής ανάλυσης αυτών των φαινομένων. Ο υποψήφιος αποκτά δεξιότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει στις σπουδές και την εργασία του.

Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για Delf A2 σε δυο περιόδους: Δεκεμβρίου και Μαΐου/Ιουνίου.