Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά ή Πορτογαλικά Online!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ
  • Business

    Αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε στα Αγγλικά!
    Γίνετε ανταγωνιστικοί στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον!

Προγραμματισμός

01/01/0001 00:00:00
Το εργαλείο του Προγραμματισμού δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να κάνει τον προσωπικό του προγραμματισμό για τα μαθήματα σύμφωνα με το δικό του ρυθμό και την διαθεσιμότητα του. Εδώ θα εισάγετε σημειώσεις και υπενθυμίσεις που αφορούν στα μαθήματα, στις εργασίες, στα τεστ και στις προγραμματισμένες ασκήσεις.

Στο Ημερολόγιο του κάθε εκπαιδευόμενου θα υπάρχουν οι προγραμματισμένες δραστηριότητες, εργασίες και μαθήματα με βάση όσα έχει ορίσει ο εκπαιδευόμενος. Κάνοντας κλικ επάνω σε μια ημερομηνία ενημερώνεστε για τα συγκεκριμένα γεγονότα.
Τοποθετώντας το δείκτη πάνω από οποιαδήποτε ενέργεια μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες.