Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά ή Πορτογαλικά Online!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ

Τα 5 Επίπεδα

01/01/0001 00:00:00

Το French for Success είναι μια διαδραστική online εκπαιδευτική πλατφόρμα σχεδιασμένη για βασικούς χρήστες γαλλικής (Pre A1) που μπορεί να φτάσει έως και A2 επίπεδα. Οι χρήστες παρακολουθούν τους κεντρικούς ήρωες της πλατφόρμας καθώς κινούνται μέσα σε μια συναρπαστική καθημερινότητα, στην προσωπική τους ζωή αλλά και την επαγγελματική.

Μέσα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα θα βρούμε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακρόασης και στοχευμένα μαθήματα προφοράς και γραφής, που βοηθούν τους χρήστες να αναπτύξουν δεξιότητες και αυτοπεποίθηση, στοιχεία απαραίτητα κατά την χρήση της γαλλικής γλώσσας.

Επίπεδα

CEFR

Επίπεδα Μαθήματος

Ώρες Εκμάθησης

Ώρες Αξιολόγησης

Σύνολο

Εισαγωγικό

Pre A1

Επίπεδο 1

54

5,5

59,5

Αρχάριο

A1

Επίπεδο 2

81

8

89

Επίπεδο 3

81

8

89

Βασικό

A2

Επίπεδο 4

108

10

118

Επίπεδο 5

108

10

118

 

Συνολικές Ώρες

432

41,5

473,5