Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά Online από 44€ Ετησίως!
MENU CLOSE
LANGUAGE

All 8 Levels

01/01/0001 00:00:00

Spanish for Success is an online training platform designed for key English users (Pre A1) that can reach B1 levels. Platform users watch the platform's main heroes, their daily lives, their personal lives and their professional lives.

Within the educational platform we will find a wide range of exercises related to reading, writing, speaking and speaking. Pronunciation and writing lessons help users develop skills and confidence, essential to their use of the Spanish language.

Levels

MCER

Levels

Learning Hours

Evaluation Hours 

Σύνολο

Introduction

A1

Levels 1,2

148,5

20

168,5

Basic

A2

Levels 3,4,5

222,75

30

252,75

Intermediate

Β1

Levels 6,7,8

222,75

30

252,75


Total

594

80

674Επίπεδα Επάρκειας

MCER

Επίπεδα Μαθήματος

Ώρες Εκμάθησης

Ώρες Αξιολόγησης

Σύνολο

Εισαγωγικό

A1

Επίπεδα 1,2

148,5

20

168,5

Αρχάριο

A2

Επίπεδα 3,4,5

222,75

30

252,75

Βασικό

Β1

Επίπεδα 6,7,8

222,75

30

252,75

Συνολικές Ώρες

594

80

674Επίπεδα Επάρκειας

MCER

Επίπεδα Μαθήματος

Ώρες Εκμάθησης

Ώρες Αξιολόγησης

Σύνολο

Εισαγωγικό

A1

Επίπεδα 1,2

148,5

20

168,5

Αρχάριο

A2

Επίπεδα 3,4,5

222,75

30

252,75

Βασικό

Β1

Επίπεδα 6,7,8

222,75

30

252,75

Συνολικές Ώρες

594

80

674Επίπεδα Επάρκειας

MCER

Επίπεδα Μαθήματος

Ώρες Εκμάθησης

Ώρες Αξιολόγησης

Σύνολο

Εισαγωγικό

A1

Επίπεδα 1,2

148,5

20

168,5

Αρχάριο

A2

Επίπεδα 3,4,5

222,75

30

252,75

Βασικό

Β1

Επίπεδα 6,7,8

222,75

30

252,75

Συνολικές Ώρες

594

80

674Επίπεδα Επάρκειας

MCER

Επίπεδα Μαθήματος

Ώρες Εκμάθησης

Ώρες Αξιολόγησης

Σύνολο

Εισαγωγικό

A1

Επίπεδα 1,2

148,5

20

168,5

Αρχάριο

A2

Επίπεδα 3,4,5

222,75

30

252,75

Βασικό

Β1

Επίπεδα 6,7,8

222,75

30

252,75

Συνολικές Ώρες

594

80

674Επίπεδα Επάρκειας

MCER

Επίπεδα Μαθήματος

Ώρες Εκμάθησης

Ώρες Αξιολόγησης

Σύνολο

Εισαγωγικό

A1

Επίπεδα 1,2

148,5

20

168,5

Αρχάριο

A2

Επίπεδα 3,4,5

222,75

30

252,75

Βασικό

Β1

Επίπεδα 6,7,8

222,75

30

252,75

Συνολικές Ώρες

594

80

674Επίπεδα Επάρκειας

MCER

Επίπεδα Μαθήματος

Ώρες Εκμάθησης

Ώρες Αξιολόγησης

Σύνολο

Εισαγωγικό

A1

Επίπεδα 1,2

148,5

20

168,5

Αρχάριο

A2

Επίπεδα 3,4,5

222,75

30

252,75

Βασικό

Β1

Επίπεδα 6,7,8

222,75

30

252,75

Συνολικές Ώρες

594

80

674