Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά Online με 39€ το εξάμηνο!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ

Τα 8 επίπεδα

01/01/0001 00:00:00

Το Spanish for Success είναι μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα σχεδιασμένη για βασικούς χρήστες της Ισπανικής γλώσσας (Pre A1) που μπορεί να φτάσει έως και Β1 επίπεδα. Οι χρήστες της πλατφόρμας παρακολουθούν τους κυρίως ήρωες της πλατφόρμας, την καθημερινότητα τους, την προσωπική τους ζωή αλλά και την επαγγελματική.

Μέσα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα θα βρούμε ένα μεγάλο φάσμα ασκήσεων που σχετίζονται με ανάγνωση, γραφή, ομιλία και κατανόηση προφορικού λόγου. Τα μαθήματα προφοράς και γραφής βοηθούν τους χρήστες να αναπτύξουν δεξιότητες και αυτοπεποίθηση, στοιχεία απαραίτητα κατά την χρήση της ισπανικής γλώσσας.


Επίπεδα Επάρκειας

MCER

Επίπεδα Μαθήματος

Ώρες Εκμάθησης

Ώρες Αξιολόγησης

Σύνολο

Εισαγωγικό

A1

Επίπεδα 1,2

148,5

20

168,5

Αρχάριο

A2

Επίπεδα 3,4,5

222,75

30

252,75

Βασικό

Β1

Επίπεδα 6,7,8

222,75

30

252,75


Συνολικές Ώρες

594

80

674