Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά Online από 44€ Ετησίως!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ
  • Business

    Αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε στα Αγγλικά!
    Γίνετε ανταγωνιστικοί στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον!

Τα περιεχόμενα του Business

01/01/0001 00:00:00


Το 
Business 
διδάσκει επιχειρηματικά Αγγλικά και το απαραίτητο λεξιλόγιο, τις γλωσσικές δομές και δεξιότητες επικοινωνίας. Χωρίζεται σε τρία επίπεδα.

Δείτε εδώ συνοπτικά ποια είναι τα θέματα με τα οποία ασχολείται η κάθε ενότητα: