Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά ή Πορτογαλικά Online!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ
  • Business

    Αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε στα Αγγλικά!
    Γίνετε ανταγωνιστικοί στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον!

Τι είναι το Business

01/01/0001 00:00:00To Business θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητες λόγου, ανάγνωσης, γραφής και ακρόασης που απαιτούνται για τις διεθνείς επιχειρήσεις. Με την ολοκλήρωση του θα μπορείτε να χειριστείτε διάφορες επιχειρηματικές καταστάσεις χρησιμοποιώντας τις γλωσσικές τους δεξιότητες, όπως η ομιλία με πελάτες και συνεργάτες, η εργασία σε ομάδες, η επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων και πολλά άλλα.

Σε κάθε ενότητα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακρόασης, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων προφοράς και γραφής, που κάνει το μάθημα πιο συναρπαστικό! 
Οι χρήστες μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, κάνοντας ένα τεστ στο τέλος κάθε μαθήματος. 

Βασικά χαρακτηριστικά:
• 3 επίπεδα από το CEFR B1-B2, 264 μαθήματα, 24 ενότητες και 3 τεστ
225 ώρες online και 27 ώρες online τεστ
• Εργαλεία αναγνώρισης ομιλίας, συμπεριλαμβανομένου του Studio and Speak to Me, 200 ώρες εκμάθησης 
• 264 φύλλα εργασίας σε pdf μορφή 
• Μαθήματα προσαρμοσμένα ώστε να επεκτείνουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των μαθητών και τη χρήση της αγγλικής γλώσσας


Let’s do business!