Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά ή Πορτογαλικά Online!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ
 • English for Success

  Η Νο 1 Πλατφόρμα Εκμάθησης Αγγλικών Online!

Τι είναι το English for Success

01/01/0001 00:00:00Το English for Success είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εκμάθησης αγγλικών Online ιδανική για ενήλικες και μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Καλύπτει τα επίπεδα από Beginner έως Upper Intermediate (CEFR Pre-A1 to B2).
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι εξερευνούν αυθεντικές καταστάσεις από την καθημερινότητα και αναπτύσσουν δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακρόασης μέσω ενός μεγάλου φάσματος δραστηριοτήτων.

Παρακάτω θα δείτε κάποια από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πλατφόρμας: 
 • Χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις 
 • Επικοινωνιακή προσέγγιση με πραγματικά παραδείγματα
 • Φύλλα εργασίας σε μορφή Pdf 
 • 1.200+ ώρες εκπαίδευσης με 150 τεστ αξιολόγησης
 • Απεριόριστη Πρακτική εξάσκηση σε ομιλία και προφορά
 • Συνεχές Feedback ως προς την πρόοδο του χρήστη 
 • Πάνω από 42.000 ηχητικά αποσπάσματα, 14.500 εικόνες
 • Πάνω από 1.800 φύλλα  εργασίας και 420 βίντεο
 • 11 επίπεδα CEFR (Pre-A1 - B2.3), 142 ενότητες και 1.715 μαθήματα
 • 142 test ανά ενότητα και 11 test ανά επίπεδο