Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά ή Πορτογαλικά Online!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ

Τι είναι το French for Success

01/01/0001 00:00:00Το French for Success είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εκμάθησης γαλλικών Online ιδανική για ενήλικες αλλά και μαθητές. Καλύπτει τα επίπεδα από Beginner έως Intermediate (CEFR Pre-A1 to Α2).
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι εξερευνούν αυθεντικές καταστάσεις από την καθημερινότητα και αναπτύσσουν δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακρόασης μέσω ενός μεγάλου φάσματος δραστηριοτήτων.

Παρακάτω θα δείτε κάποια από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πλατφόρμας: 

  • Χρήση των Γαλλικών σε καθημερινές καταστάσεις 
  • Επικοινωνιακή προσέγγιση με πραγματικά παραδείγματα
  • Φύλλα εργασίας σε μορφή Pdf 
  • 470+ ώρες εκπαίδευσης με 53 τεστ αξιολόγησης
  • Απεριόριστη Πρακτική εξάσκηση σε ομιλία και προφορά
  • Συνεχές Feedback ως προς την πρόοδο του χρήστη 
  • 5 επίπεδα CEFR (Pre-A1 – Α2), 528 μαθήματα, 48 ενότητες
  • 48 test ανά ενότητα και 5 test ανά επίπεδο