Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά ή Πορτογαλικά Online!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ

Το περιβάλλον των μαθημάτων

01/01/0001 00:00:00
Κάθε δραστηριότητα έχει το δικό της τραγούδι που κάνει ακόμα πιο διασκεδαστική την εξοικείωση με την Αγγλική γλώσσα!

Αυτοί είναι μερικοί από τους ήρωες μας μέσα στην πλατφόρμα: