Μάθε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά Online με 39€ το εξάμηνο!

MENU CLOSE
ΓΛΩΣΣΑ
  • Γιάννης Αναστασίου, 16 ετών

    Το English for Success βοηθά τους εκπαιδευόμενους, από τα επίπεδα των αρχαρίων έως και αυτά των προχωρημένων να αποκτήσουν γρήγορα ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο, προσφέροντας παράλληλα ουσιαστική γνώση της αγγλικής γλώσσας μέσα από τα πρωτοποριακά εργαλεία εκπαίδευσης.

  • Νίκος Αργυρίου, 32 ετών

    Το Business προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους για να εργαστούν σε ένα εταιρικό περιβάλλον όπου ομιλείται η Αγγλική γλώσσα, καθώς και για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το δίπλωμα Cambridge Business English Certificate. Με τη χρήση του Business έλυσα απορίες που είχα για πολλά χρόνια στην επικοινωνία μου με το εξωτερικό και βελτίωσα σημαντικά την επικοινωνία μου με τα κεντρικά της εταιρίας μου στην Αμερική, καθώς μου έλειπαν σημαντικές γνώσεις στη γλώσσα των επιχειρηματικών αγγλικών, που ούτε που είχα καταλάβει ότι δεν είχα!

  • Ελένη Σταύρου, Δασκάλα

    Το Winnie's World παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας για μικρούς μαθητές, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα περιβάλλον που εξάπτει τη φαντασία και προσφέρει ένα πλήθος ψυχαγωγικών, διαδραστικών μαθημάτων. Χρησιμοποιώ το πρόγραμμα Winnie's World στη τάξη προβάλλοντας σε μεγάλη οθόνη το πρόγραμμα και έχω καταφέρει να κάνω το μάθημα πολύ ζωντανό και ενδιαφέρον για τα παιδιά.